آل یـهود
9 سال پیش

aleyahood940215

پ.ن : رژیمی که کارش به کودک کشی و بمباران هم نژاد های خودش افتاده ، سقوطش نزدیک است…

به مناسبت فراخوان نهضت پوسترهای انقلاب