تولید ملی
12 سال پیش

سعی کنیم امسال را کمی ملی تر باشیم.

امسال را حضرت آقا سال تولید ملی نامگذاری کردند و ما هستیم که باید حمایت کنیم.

این طرح تقدیم کسانی که امسال را برای کار کارگران ایرانی ارزش قائل میشوند

اللهم عجل لولیک الفرج