ذکر
10 سال پیش

http://s3.picofile.com/file/7397311284/download.gif

قرآن بخوان ! تمام جهان گوش مي‌شود

غير از تو هر چه هست فراموش مي‌شود

اي شعله شگفت حقيقت ! چراغ درك

پيش تشعشعات تو خاموش مي‌شود

محو حراي زمزمه آسماني‌ات

داود هم به محض تو مدهوش مي‌شود

قـــرآن بـــخـــوان  كـــه نــــاي تـــو

جرعه به جرعه در نفسم نوش مي‌شود

باغي‌ست سمت روشن انديشه‌هاي بكر

باغي كه از شميم تو گلپوش مي‌شود

لب باز كن به زمزمه در اين سكوت محض

قرآن بخوان ! تمام جهان گوش مي‌شود