سی و سه سال دفاع مقدس
10 سال پیش

عشق نوشت: چند وقتی است دلمان شهدایی شده اما دستانمان خالی است…لایق نیستیم اما دعایمان کنید بی زحمت

این طرح رو به مناسبت هفته دفاع مقدس زدم،البته از کارهای قبل هست…

  . . . . . . ……………. . . . . .

این شعر رو از دست ندید:

اتل متل یه بابا ٬ دلیر و زار و بیمار ٬ اتل متل یه مادر ٬ یه مادر فداکار

اتل متل بچه ها ٬ که اونا رو دوست دارن ٬ آخه غیر اون دوتا ٬ هیچ کسی رو ندارن

مامان بابا رو می خواد ٬ بابا عاشق اونه٬ به غیر بعضی وقتها ٬ بابا چه مهربونه

وقتی که از درد سر ٬ دست میذاره رو گیجگاش ٬ اون بابای مهربون ٬ فحش میده به بچه هاش

همون وقتی که هر چی ٬ جلوش باشه میشکنه ٬ همون وقتی که هر کی ٬ پیشش باشه میزنه

غیر خدا و مادر ٬ هیچ کسی رو نداره ٬ اون وقتی که بابا جون ٬ موجی میشه دوباره

دویدم و دویدم ٬ سر کوچه رسیدم ٬ بند دلم پاره شد ٬ از اون چیزی که دیدم

بابام میون کوچه٬ افتاده بود رو زمین ٬ مامان هوار می زد ٬ شوهرمو بگیرین

مامان با شیون و داد ٬ می زد توی صورتش ٬ قسم می داد بابا رو ٬ به فاطمه (س) ٬ به جدّش

تو رو خدا مرتضی ٬ زشته میون کوچه ٬ بچه داره می بینه ٬ تو رو به جون بچه

بابا رو دوره کردن ٬ بچه های محله ٬ بابا یهو دوید و ٬ خوردش به دیوار کوچه

هی تند و تند سرش رو ٬ بابا می زد تو دیوار ٬ قسم می داد حاجی رو ٬ حاجی گوشی رو بردار

نعره های باباجون ٬ پیچید یهو تو گوشم ٬ الو الو کربلا ٬ جواب بده بگوشم

مامان دوید و از پشت ٬ گرفت سر بابا رو ٬ بابا با گریه می گفت ٬ کشتند بچه ها رو

بعد مامانو هلش داد ٬ خودش خوابید رو زمین٬ گفت که مواظب باشین ٬ خمپاره زد بخوابین

الو الو کربلا٬ پس نخودا چی شدن؟ کمک می خوایم حاجی جون ٬ بچه ها قیچی شدن

تو سینه و سرش زد ٬ هی سرشو تکون داد ٬ رو به تماشاچیا ٬ چشماشو بست و جون داد!

بعضی تماشا کردن ٬ بعضی فقط خندیدن ٬ اونایی که از بابا فقط امروز و دیدن

سوی بابا دویدم ٬ بالا سرش رسیدم ٬ از درد غربت اون٬ هی به خودم پیچیدم

درد غربت بابا ٬ غنیمت از نبرده ٬ شرافت و خون دل ٬ نشونه های مرده

ای اونایی که امروز ٬ دارین بهش می خندین ٬ برای خنده هاتون ٬ دردشو می پسندین

امروزشو نبینین ٬ بابام یه قهرمونه ٬ یه روز به هم می رسیم ٬ بازی داره زمونه

موج بابام کلیدِ ٬ قفل در بهشته ٬ درو کنه هر کسی ٬ هر چیزی رو که کشته

یه روز پشیمون می شین ٬ که دیگه خیلی دیره٬ گریه های مادرم ٬ یقه تونو می گیره

بالا رفتیم ماسته ٬ پایین اومدیم دوغه ٬ مرگ و معاد و عقبی ٬ کی میگه که دروغه!

شادی روح شاعرش صلوات بفرستید(مرحوم ابولفضل سپهر)