شهید چمران
10 سال پیش

co-chamran

شهید دکتر مصطفی چمران

هرچه در وصف این شهید بزرگوار بگم،کم گفتم،حضرت آقا درباره ایشون این چنین میفرمایند:

سعی کنید مثل چمران زندگی کنید

و مثل چمران بمیرید

……….

[button]Button[/button]