ما ایستاده ایم
9 سال پیش

weresist_tavabin

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

ما ایستاده ایم به قامت تاریخ، با «حیِ الفلاحِ»آقا روح الله و لبیکِ امت

با علمداری همچون«سید علی» و امتی خالق ۹دی ها

پ.ن:

قربانیان جنگ یک بار کشته میشوند،بازماندگانشان هر روز…