مشورت
8 سال پیش

co_amiralmomenin-by_tavabin_950217

.

| دانلود پوستر در ابعاد اصلی |

.

شاوِر فى اُمورِکَ الَّذینَ یَخشَونَ اللّه  تَرشُد؛
در کارهاى خود با افراد خدا ترس مشورت کن، تا راه درست را بیابى.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص۴۴۲ ، ح۱۰۰۷۷