میر و علمدار نیامد
10 سال پیش

[button link=”http://tavabin.ir/wp-content/uploads/2012/12/tarh-abalfazl.jpg”]دانلود پوستر در ابعاد اصلی[/button]

وقتی که جهان زعشق و احساس افتاد

گلبرگ گلی زشاخه ی یـــــــاس افتاد

شد بال صعود جمله ی عــــــــالمیان

آن دست که از پیکر عبــــــــــاس افتاد

……

ای شیعیان بر گردن ماست!

  بدانید آن روز سوال میشود از ما جواب این دست های بریده شده را دادی؟!

دانستی چرا دو دست عباس را بریدند؟!دانستی چرا طفلان بی آب ماندند؟!

اگر نمیدانی نصف راه را اشتباه آمده ای…به خود بیا

…………………………

طرح تقدیم به دوست خوبم رحیم جان که بیرقی را برپا کرد و صفا میدهد به دل های ما با طرح هایش…