جاده یوتیوب
3 ماه پیش

جاده یوتیوب ، سفرنامه محمدعلی جعفری به سرزمین شام است. وی این کتاب را همچون «عمار حلب» به‌صورتی روان روایت می‌کند

با این تفاوت که در اینجا به خاطر برخی موقعیت‌ها مخاطب را با هول و ولای بیشتری مواجه می‌کند.

جاده یوتیوب که روایتی جاده‌ای محسوب می‌شود، خواننده را با فضای اعزام مدافعین حرم به دمشق آشنا می‌کند.

این اثر هم دربردارنده موقعیت‌های طنز است و هم برش‌هایی جدی و اندوهناک.

اوج داستان اما آنجاست که راوی با کمین تروریست‌ها مواجه می‌شود.