آن سوی مرگ
1 سال پیش

کتاب آن سوی مرگ

کتاب آن سوی مرگ اثر جمال صادقی دربردارنده

سه خاطره درباره تجربه مرگ و حاصل مصاحبه رو در رو با افرادی است

که حیات پس از مرگ را تجربه کرده، به برزخ رفته و برگشته‌اند. مجموعه‌ای بسیار جالب و حیرت انگیز

که ممکن است بخش‌هایی از آن برای بیماران قلبی

و روان های آسیب پذیر، نامناسب باشد.