دختر پیامبر
1 سال پیش

«دختر پیامبر» نوشته محمد علی جاودان(-۱۳۲۸) است.

این کتاب وقایع زندگی حضرت زهرا(س) را بعد از رحلت پیامبر(ص) بازگو می‌کند.

خاندان پیامبر (ص) عهده‌دار مقابله جاهلیتی بودند که پس از رحلت پیامبر دوباره سر برآورده بود و دختر پیامر،

حضرت فاطمه(س) این وظیفه را به بهترین صورت انجام دادند.

مطالب در این نوشتار به دو بخش تقسیم می‌شود:

-بخش اوّل: بخش جدلی ـ تاریخی؛ توضیحی ـ تبیینی

-بخش دوم: بحث تطبیقی

بخش اوّل که خود نیز دو قسمت شده است، در قسمت اوّل، بحث بیشتر جدلی و احتجاجی است.

به این معنا که نظرات شیعی را

در تبیین و تحلیل حوادث صدر اسلام مطرح کرده، با بحث و بررسی لازم از آن نظریات دفاع می‌شود.

لذا شکل کلی متن در این قسمت، جدلی ـ تاریخی خواهد بود.

در قسمت دوم از بخش اوّل هم به مسائل مهم و اصلی از جمله بیماری، وفات و

خاک‌سپاری دختر پیامبر(ص) پرداخته شده است که شکل بحث، بیشتر توضیحی ـ تبیینی خواهد بود.

در قسمت دوم، بحث تطبیقی خواهد بود. به این صورت که مراجع هر دو مکتب در کنار هم آورده شده و در صورت لزوم با یکدیگر تطبیق و مقایسه شده‌اند.

در بخش دوم از ورود پیامبر(ص) به مدینه و چگونگی ساختمان مسجد آن شهر و همچنین موقعیت خانه‌ی پیامبر(ص) و خانه‌ی دختر بزرگوار ایشان

در کنار آن مسجد سخن گفته‌ شده و سرانجام با بحث از بقیع و روضه‌ی نبوی(ص)، به تعیین جایگاه دفن آن حضرت(ص) پرداخته است.

بنابراین کار نویسنده در این بخش عرضه‌ی تاریخ و تبیین و تحلیل آن است. در اینجا هم در حدّ‌مقدور با تکیه بر اسناد معتبر و درجه‌ی اوّل،

تلاش کرده که اتّفاق نظر موّرخان و محدّثان و نظریه‌ی مقبول شیعی را به‌دست آورد.