انتظار ظهور
12 سال پیش

یالثارات الحسین یعنی امید به ظهور

یعنی جواب خونی که ظهر عاشورا ریخته شد داده میشود!

یعنی سرهایی که بالای نیزه رفت منتقمی دارد!

یعنی آن ظهر و آن چادرهایی که خاکی شد را یک نفر هنوز به یاد دارد!!

یعنی آن دو دستی که بر زمین افتاد…

ظهور نزدیک است…

و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم…

……………………………………

شعرنوشت:

گل نرگس ! بیا

بیا ببین که  حال ما چگونه احوالیست

زمین و دین و زمان در نبودت چگونه جنجالیست

بیا بیا گل نرگس به خواب من تو بیا

اگر برای عدل نیایی به جشن نیمه شعبان تو بیا

بیا بیا گل نرگس به جمکران تو بیا

اگر برای غزه نیایی به اشک کودکان یتیم تو بیا

بیا بیا گل نرگس به درس و مشق کتاب

اگر به جهل جهان نه، به حلم عالمان تو بیا

بیا بیا گل نرگس به شعر من تو بیا

اگر برای صلح جهان نه به شعر انتظار ما تو بیا

بیا بیا گل نرگس که آمدن عشق است

چه درکلام ، چه در یاد ، چه در شعر، فقط تو بیا

……………………………………………………

برای دریافت طرح بر روی آن کلیک کنید