یا فاطمه(س)
تاریخ انتشار:
شنبه 7 مارس 2015
تعداد بازدید:
21 نفر

fatemieh_calligraphy_tavabin

حق او با گریه ی تنها نمی گردد ادا
پیر کن ما را خدایا در عزای فاطمه

پ.ن:
امسال هم توفیق شد برای حضرت مادر(س) طرحی بزنم

اولین تایپو گرافی هستش که حقیر انجام دادم و صد البته که اشکالات فراوان است
خوشحال میشم انتقاد کنید، و ان شاالله به بزرگواری خودتون ببخشید
باشد که قبول افتاد…

| دانلود پوستر در ابعاد اصلی |

 • حسینی گفت:

  ﯾﺰﯾﺪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺳﺖ ؟
  ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﯾﺰﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺍﺭ – ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻭ
  ﻓﺎﺳﺪ ﺍﺳﺖ.
  ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ۳ ﻧﻮﻉ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ:
  -۱ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎﻥ ‏( ﺳﻮﺭﻩ ﺣﺞ ﺍﯾﻪ ۴۱ ، ﻣﺘﻘﯿﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ
  ﺭﺳﻨﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﻭﺯﮐﺎﺕ ﺑﭙﺎ ﻣﯿﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
  ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﺖ ‏)
  -۲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻏﻮﺕ ‏( ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺘﺶ ﺭﺍ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ
  ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﺖ‏)
  -۳ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﺩ ‏( ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ
  ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﺖ ‏)
  ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ ﺷﺮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﮐﺮﺩ
  ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ ﻓﺴﻖ ﻭ ﻓﺠﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﺭﺍ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ
  ‏( ﻓﺎﺳﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﻧﮑﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺁﻥ
  ﺭﺍ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺩﻫﺪ . ﻣﺜﻼ ﺍﺯ ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺩﺯﺩﯾﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ‏)
  ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۵۶ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﻇﺎﻫﺮ ﺩﯾﻦ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭ
  ﺍﺻﻼﺡ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺗﺮ ‏( ﺭﺋﯿﺲ
  ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ‏) ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻗﺼﯿﺪﻥ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻥ
  ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺰﯾﺪ ‏( ﺷﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ‏) ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻭﺩ .
  ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺍﺭ ﻫﺎ ﺩﯾﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﻔﺼﯿﺮ ﻣﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ
  ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺍﺭ
  ﻫﺎ ۸۰ ﺗﺎﺯﯾﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﺯﯾﺮ ﺷﻼﻕ ﻣﯽ ﻣﺮﺩﻧﺪ ‏( ﻣﺜﻞ
  ﺳﮓ ‏)
  ﻣﻨﺎﺑﻊ : ﮐﺘﺎﺏ ﻗﺮﺁﻥ
  http://Www.iran1396.blogfa.com
  + ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ۹۳ / ۱۰ / ۱۰ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮﺻ

 • صالحون گفت:

  آمده بود پشت درب

  تا یادشان بیاورد

  دختر پیامبر است…

  اما وای از آن روی که

  جماعتِ زخمی از علی

  پیامبر و دختر پیامبر

  حالیشان نشود…

  فضه

  فاطمه را

  از زیر در

  بیرون کشید…

 • خسته نباشی سیدنا

 • سلام..خیلی زیبا بود سید جان..
  خدا قوت

 • سلام علیکم
  سال نو مبارک
  بهارتون فاطمی
  تا شهادت…

  • سید مصطفی موسوی گفت:

   علیکم السلام
   همچنین
   ممنون

 • پربازدیدترین مطالب