بهترین مبارزه
7 سال پیش

mobarezeh_tavabin_940521

امروز بهترین مبارزه با آمریکا ، کار و تلاش و مجاهدت برای اصلاح امور کشور است . امام خامنه ای

| دانلود طرح در ابعاد اصلی |

.

.