نقش دل
12 سال پیش

http://s3.picofile.com/file/7397311284/download.gif

هفتاد و چند سال است خیلی ها نمیفهمند

عشق تو را این جوجه لیلی ها نمیفهمند

هم صحبت چاهی وامید فرج هم نیست

وقتی تورا حتی کمیلی ها نمیفهمند

هفتاد ویک سال است داری درد میبینی

حتی در اوج فتنه دست آورد میبینی

در نهروانی، هر چه میگویی نمیفهمند

در پیش رویت لشکری نامرد میبینی

با ما مدارا میکنی در بی حواسی ها

غم میخوری حتی به حال عمرو عاصی ها

یک مشت موش فربه هر شب خیس میدان اند

تا خرده میگیری بر این دشمن هراسی ها

هفتاد و چند سال است داری فجر میبینی

در پیروی از ولایت اجر میبینی

انگار اینجا بیشتر از دیو ودد داری

از نامه های اشعری ها زجز میبینی

باید تمام مار های آستین را کشت

جراره های خفته در زیر زمین را کشت

از تیغ باید بگذرند این گرگ ها باید

هم ناکثین، هم مارقین، هم قاسطین را کشت

………………………………

هیچ ربطی به طرح نداره اما

شرح حال این روزهای ما:

دلم گرفته مرتضی. دلم گرفته. این همه چراغ توی این شهر هیچکدوم چشمام رو روشن نمی کنه. این همه چشم توی این شهر هیچ کدوم دلمو گرم نمی کنه.

اینجا همه می دوند که زنده بمونن؛ هیچکس نمی دوه که زندگی کنه.

این شهر همش شده زمین. دیگه آسمونی نداره این شهر. من دلم آسمون می خواد مرتضی؛آسمون.

وقتی دلت آسمون داشته باشه چه تو راه کربلا باشی چه تو زندان هارون آسمون آبی بالا سرته.»

فیلم خداحافظ رفیق