کتاب خاک های نرم کوشک منتخبی از خاطرات خانواده و همرزمان شهید عبدالحسین برونسی در مورد ویژگی‌ها و خصوصیات شهید است.

کتاب با ارائه یک زندگینامه فشرده و مختصر از شهید برونسی به نقل خاطرات اطرافیان، آشنایان و همرزمان ایشان پرداخته و هفتاد روایت کوتاه و خواندنی از ابعاد شخصیتی و زندگانی این فرمانده نقل می‌شود. هر خاطره نقل شده در مورد شهید با یک عکس از شهید همراه است.

ناشر: ملک اعظم
موضوع کتاب: تاریخ
موضوع کتاب: ادبیات
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: ۱۳۸۴
شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه
تعداد صفحه: ۲۷۲ صفحه