آل یـهود

پ.ن : رژیمی که کارش به کودک کشی و بمباران هم نژاد های خودش افتاده ، سقوطش نزدیک است… به مناسبت فراخوان نهضت پوسترهای انقلاب

ادامه مطلب