آیت الله بهجت(ره)

ما آماده ایم در این دنیا که به واسطه زندگی کردن قیمتی پ