سرباز تو

  خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید در حمایت ز امامم علی خامنه ای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوم میثم تمار به دارم بزنید …………………………………………….. طرح نوشت:         سعی کن بسیجی باشی ،صد البته که لیاقت میخواهد….

ادامه مطلب