آذربایجان

آذربایجان را دریابید! همین…. این طرح تقدیم زلزله زدگان آذربایجان نترسید!زخم هایتان را ملت درمان میکند…

ادامه مطلب