تسبیح یار

شب را همه با آرامش آن میشناسند و سحر را با راز و نیاز اما شبی که من پشت سر گذاشتم آن چنان مملو از هیاهو و صدا بود که حتی تصور آن نیز در هیچ روزی تکرار ناشدنی میماند.سحرگاهان بسیاری سجاده خون پهن کرده و نماز عشق به پا داشتند و تسبیح یار گفتند […]

ادامه مطلب