تاج بندگی

  همه چیز درباره عمامه+پوستر عَمّامَه نوعی سربندی رایج و مختلف گونه در بین اهالی خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب آسیاست. شخصی که عمامه بر سر دارد مُعَّمَم می گویند. در تمامی زبان های از ریشه لاتین و یونانی عمامه را “توربان” (Turban) مینامند که از زبان فارسی برگرفته شده. فرهنگ دهخدا آورده: “دول […]

ادامه مطلب