دموکراسی آمریکایی

ادعای دموکراسی دارند،آنها که تا خرخره در بمب اتم فرو رفته اند! پ.ن: اهل طرح سیاسی نیستم،چه برای نقد سیستم خودی باشد و چه حمله ی به دشمن اما خوب لازم بود طرحی برای دفاع از مردم فلسطین…

ادامه مطلب