حماسه،حماسه است

سخنان رهبری درباره انتخابات که توصیه میکنم حتما بخوانید: زمان‌شناس و مدبر رهبرى در پشتیبانى از رئیس جمهور هیچ‌گونه درنگى نمى‌کند. کسى را که مردم انتخاب کنند و رئیس جمهور قانونى کشور شود، همیشه مورد احترام و تکریم و حمایت جامع رهبرى در همه‌ى دولت‌ها بوده؛ بعد از این هم باید باشد. اما آن‌چه در […]

ادامه مطلب