پشتوانه ملت

نماز پشتوانه ملت است . امام خمینی . خاطره مقام معظم رهبری از نماز در قطار : مروز در کشور ما این جهات [نماز اول وقت] قابل مقایسه‌ی با قبل از انقلاب نیست. شماها اغلب قبل از انقلاب را یادتان نیست. عجیب بود! هم اینجا، هم بعضی جاهای دیگر.ما عراق رفته بودیم، یک سفر عتبات […]

ادامه مطلب