الیس الله بکاف عبده

آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟ خدایا ما رو به راه راست هدایت فرما… اللهم عجل لولیک الفرج

ادامه مطلب