لباس شخصی

من لباس شخصی بودم. ولی نه مزدوری که بی‌بی‌سی میگفت و نه معصومی که صداوسیما نشان میداد. رو به رویم هم کسانی بودند که نه ایادی استکبار بودند و نه عوامل صهیونیست. پیر و جوان، زن و مرد؛ همه جمع بودند! کارگری آمده بود شرمندگیِ زن و بچه‌اش را فریاد بزند. کارمندی آمده بود هرچه […]

ادامه مطلب