• رمضان ماه عبادت
  • مادر
  • مرحوم آیت الله حائری
  • مهدی فاطمه آمد
  • تنها طلایه‌دار زیارت نرفته‌ها

دل‌نوشته

من بنده‌ام گم کرده بودم یار را

تا دهانش در لجن فرو رفته بود “بُشر حافی” اما خدا یک مرتبه خلاصش کرد. مشغول ساز و نواز و خواب در ارزشهای دنیوی بود، کنیزش از خانه بیرون آمده بود که پوست میوه‌ها را بیرون خانه بریزد، یک قدری طول داد. وقتی برگشت گفت: “چرا معطل شدی؟ ” گفت: “آقایی دم در با من […]

کتابخانه

خاک های نرم کوشک

  کتاب خاک های نرم کوشک منتخبی از خاطرات خانواده و همرزمان شهید عبدالحسین برونسی در مورد ویژگی‌ها و خصوصیات شهید است. کتاب با ارائه یک زندگینامه فشرده و مختصر از شهید برونسی به نقل خاطرات اطرافیان، آشنایان و همرزمان ایشان پرداخته و هفتاد روایت کوتاه و خواندنی از ابعاد شخصیتی و زندگانی این فرمانده […]